obrázek

ZŠ A MŠ NECHVALÍN

„I MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA MÁ CO NABÍDNOUT“


Školní družina


Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí, částečně také dohledu nad dětmi. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné docházce, umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

  • školní družina slouží jako výchovně vzdělávací zařízení. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům, tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.
  • ŠD mohou navštěvovat žáci I. stupně ZŠ
  • ŠD má pouze jedno oddělení
  • pracuje zde 1 vychovatelka
  • v prostorách ŠD je využívána 1 místnost, která slouží také jako jídelna.

Poplatek za školní družinu: 

Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek, jehož výše je stanovena takto:

  • pevný příspěvek je jednotný pro všechny děti ŠD a činí 50,- Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  • Příspěvek je splatný v hotovosti vždy k 15. dni měsíce, za který je příspěvek vybírán a je odevzdáván vychovatelce.

Organizace ŠD:

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. - 5. třídy, které dochází do ZŠ Nechvalín.

Kapacita školní družiny je 15 dětí.

Provozní doba školní družiny: 12.15 hodin - 14.45 hodin[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.