obrázek

ZŠ A MŠ NECHVALÍN

„I MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA MÁ CO NABÍDNOUT“


Základní škola


Jsme malotřídní dvoutřídní škola s 2. - 5. ročníkem.

Máme moderně vybavené třídy s interaktivní tabulí a počítači. Dětem nabízíme různě zaměřené kroužky. Během školního roku absolvujeme spoustu kulturních a vzdělávacích akcí - vše zdarma.

Zřizovatel zcela dotuje pracovní a vyučovací pomůcky - děti neplatí sešity, pracovní sešity, výtvarné pomůcky...Žáci, kteří k nám přijdou do 1. ročníku dostanou finanční dar - částku 3 000,- Kč a v každém dalším ročníku obdrží 1 000,- Kč (2., 3., 4., 5. ročník) tzn. další 4 000,- Kč.

Škola se zapojuje do celorepublikových projektů - Český den proti rakovině, 72 hodin, Veselé zoubky, Sazka olympijský víceboj aj. Pořádá také projektové dny (bramborový, sýrový, květinový...).

V rámci projektů "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol" mají děti přísun přirozených vitamínů.

V naší vlastní kuchyni se vaří zdravá jídla, která chutnají jako od maminky. 

V 90. letech provozovala škola odloučené pracoviště v Lovčicích. Důležitým momentem se stal rok 2005, kdy se škola stala právním subjektem. Potom začala postupná rekonstrukce školy - zateplení budovy, nová fasáda, výměna oken, kotle, pořízení dětského hřiště, výměna nábytku a pořízení moderních zařízení pro výuku. V roce 2016 proběhla rekonstrukce plotu a chodníku kolem školní zahrady, školní zahrada získala nové herní prvky. Stále se něco děje!

A PROTO PŘIJĎTE MEZI NÁS!

Základní vzdělávání:

  • navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině
  • je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, množství a zájmů každého žáka
  • připravuje odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Charakteristika ŠVP:

Náš školní vzdělávací program jsme tvořili pro "své" žáky a nám důvěrně známé podmínky. Na základě důkladné S.W.O.T. analýzy, na základě studia literatury, absolvovaných školení, návštěvy jiných škol, rad koordinátora ŠVP ZV i na základě vlastních zkušeností jsme získávali potřebné zkušenosti a krůček po krůčku tvořili ŠVP naší školy. Tvorba ŠVP byla od samého počátku prací společnou (týmovou).

Je zaměřen na žáka, bere v úvahu žákovy schopnosti, jeho individuální potřeby a osobní maximum. V naší škole budeme vytvářet takové zázemí a podmínky, které rozvíjí tvořivost, radost z poznaného a zároveň zohledňují možnosti žáka. Vzdělávání má vybavit každého žáka vším potřebným pro spokojený a radostný život. Celý program se zaměřuje na praktický život, který je v jeho názvu.

Cíle ŠVP:

  1. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
  2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problému
  3. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci a rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  4. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
  5. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

Fotogalerie

I. třída zvětšit
I. třída
I. třída zvětšit
I. třída
I. třída zvětšit
I. třída
II. třída zvětšit
II. třída
II. třída zvětšit
II. třída
II. třída zvětšit
II. třída
Školní zahrada zvětšit
Školní zahrada
Školní zahrada zvětšit
Školní zahrada
Školní zahrada zvětšit
Školní zahrada
Školní zahrada zvětšit
Školní zahrada
Školní zahrada zvětšit
Školní zahrada

[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.